Skicka URL

Direktiv från myndigheter, organisationer och företag.

Resa med läkemedel / medicin till Lima

Källa: Utrikesgruppen.se

Du behöver se över ditt resesätt om du reser med läkemedel utan ett läkemedelsprotokoll till Lima.

Beställ ett läkemedelsprotokoll här för att styrka att du har rätt att medföra medicin utomlands

Förvara alltid din medicin i originalförpackningarna och låt etiketterna vara kvar. Tillsammans med dina läkemedel kan du ta med ett läkemedelsprotokoll för utlandsresor som du beställer online. När du har förpackningarna, etiketterna och läkemedelsprotokollet blir det enklare för tulltjänstemän att kontrollera att din medicin är för personligt bruk.

Du ska aldrig checka in medicin. Om du checkar in din medicin kan flera problem uppstå. Väskan kan beslagtas och du kan få svara på frågor varför du checkat in medicinen. Se därför till att inte checka in din medicin oavsett vilket destination du ska till.

Tänk på detta när du ska resa med medicin
  • Skaffa ett läkemedelsprotokoll
  • Spara och förvara medicinen i originalförpackningen
  • Res med medicinen i handbagaget
  • Checka aldrig in din medicin
  • Kontrollera med destinationslandets myndigheter om du får ta med dig medicinen
  • Det är på ditt ansvar att kontrollera inresereglerna
Så skaffar du ett läkemedelsprotokoll

Ett läkemedelsprotokoll för utlandsresor är en sammanställning över den medicin du bär med dig till ett annat land. Du laddar upp information om din medicin. Du får sedan ett läkemedelsprotokoll utfärdat på engelska.

  1. Fyll i ditt läkemedelsprotokoll för utlandsresor här
  2. Ladda upp all nödvändig information
  3. Skriv ut protokollet och ta med dig under resan

 

Beställ ett läkemedelsprotokoll när du reser till Lima