Skicka URL

Direktiv från myndigheter, organisationer och företag.

Krävs föräldramedgivande vid resa till Tanzania? – Resetillstånd för minderåriga

Källa: Officiella Utrikesgruppen

När minderåriga reser till Tanzania, krävs det då att man har med sig ett föräldramedgivande som styrker att barnet får resa på det sätt som barnet kommer att göra?

Här nedan ser du de allra viktigaste svaren som gäller för minderåriga som reser till Tanzania.

Svar 1: på frågan om föräldramedgivande krävs när minderåriga reser till Tanzania

Ja, när minderåriga reser till Tanzania så kräver landets myndigheter att barnets resplan ska kunna styrkas i ett juridiskt korrekt skrivet föräldramedgivande. Ett sådant föräldramedgivande behöver sedan undertecknas av vårdnadshavaren / vårdnadshavarna. Officiella Utrikesgruppen utfärdar föräldramedgivande för barn som reser till Tanzania ensamma, med endast en vårdnadshavare eller med någon annan vuxen medresenär som inte är vårdnadshavare. Exempelvis mormor, kusin, bekant till familjen, coachen med mera.

Svar 2: varför har regler blivit striktare i världen när minderåriga barn reser?

Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen med bortförande av barn i vårdnadstvister. Gränskontroller världen över ägnar extra uppmärksamhet när minderåriga reser och kontrollerar underlag noggrant för att säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot önskemål från den eller de personer som har föräldraansvaret för dem.

Svar 3: vem eller vilka är det som kontrollerar att man har med sig ett föräldramedgivande när minderåriga reser?

Många organisationer och myndigheter lägger som ovan nämnt extra mycket uppmärksamhet på att barn som reser verkligen har fått resan godkänd av vårdnadshavarna och att resvägen på förhand har i ett juridiskt korrekt skrivet föräldramedgivande undertecknats av vårdnadshavarna i ett bindande avtal.

Redan på flygplatsen kan det minderåriga barnets resa komma att bli ifråga satt och stoppad om inte ett föräldramedgivande finns att uppvisa på förfrågan. Vidare så är det även gränspoliser i landet som kan komma att ifrågasätta barnets resa om inte ett föräldramedgivande har medtagits. I övrigt är det även företag som arbetar för att förhindra att barn reser på ett sätt som målsman inte har givit sitt tillstånd till. Sådana företag eller organisationer kan vara buss, tåg, båt med mera.

Hur beställer jag ett föräldramedgivande (reseintyg för barn)?

Officiella Utrikesgruppen har tagit fram ett föräldramedgivande som du kan beställa online på deras webbplats.

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande.

Du fyller i formuläret som återfinns på webbplatsen med nödvändiga uppgifter om barnet som reser, vårdnadshavarna, resplanen, d,v,s avreseort samt destination. Det stegvisa formuläret har tagits fram för att underlätta för minderåriga barn som reser.

Tänk på detta (checklista föräldramedgivande)

– Var ute i god din i din beställning av föräldramedgivande

– Barnets resväg ska noggrant antecknas i föräldramedgivandet

– Fyll i samtliga uppgifter korrekt. Tänk på att föräldramedgivandet ligger som grund till barnets resa.

– Betala för föräldramedgivande för att kunna få resetillståndet utfärdat.

– Föräldramedgivandet kommer att skickas till din e-postadress.