Skicka URL

Direktiv från myndigheter, organisationer och företag.

Flytta med barn utan godkännande

Det är olagligt för en av vårdnadshavarna att flytta med barn utan godkännande från den andra vårdnadshavaren. Detta gäller vid flytt till annan kommun, stad eller land. Ett godkännande ska ske i en överenskommelse mellan föräldrarna. Godkännandet dokumenteras ett samtycke som laddas ner från Samhällsservice.se Läs mer om att flytta med barn utan godkännande.

Om du flyttar med ett barn utan godkännande från den andra vårdnadshavaren kan du göra dig skyldig till brott och ett straffansvar kan delas ut. Det är på vårdnadshavarnas ansvar att gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. En flytt med ett barn anses vara en sådan ingripande åtgärd som kräver vårdnadshavarnas samtycke.

Du bör inte ta saken i egna händer och flytta med ditt barn utan godkännande. Det kan resultera i flera juridiska problem för den vårdnadshavare som flyttar utan godkännande.

Egenmäktig flytt med barn

Den vårdnadshavare som flyttar med barnet utan godkännden från den andra föräldern gör sig skyldig till egenmäktig flytt med barn. Vårdnadshavaren kan även göra sig skyldig till andra brott i samband med flytten, detta avgörs individuellt och beror på hur situationen ser ut.

Tre vanliga orsaker till egenmäktig flytt med barn:

  1. När vårdnadshavare separerar väljer en av föräldrarna att ensamt besluta om att flytta till den nya bostaden och gör sig då skyldig till egenmäktig flytt med barn.
  2. Den förälder som har sitt barn stadigvarande hos sig väljer att flytta med barnet utan att umgängesföräldern/den andra föräldern samtycker till flytten.
  3. Den förälder som inte har barnet boende hos sig avviker från lagen och beslutar ensamt att flytta med barnen eller kvarhålla dem i sitt boende efter exempelvis umgänge mot den andra förälderns vilja.
Skaffa samtycke – flytta med barn inom Sverige