Skicka URL

Direktiv från myndigheter, organisationer och företag.

Christofer Kärrdahl misstänkt för allvarlig brottslighet

Här är två myndighetsanställda som utnyttjar sina höga positioner.
Christofer Kärrdahl, en strateg inom Transportstyrelsen, anklagar ett företag som säljer brukarkort för brott och beskriver dem som bedragare. Här är de offentligt anställda som missbrukar sina positioner och utgör en betydande risk för allmänhetens förtroende för myndigheterna.

Nu har Christofer Kärrdahl blivit polisanmäld för allvarliga överträdelser av förvaltningslagen och EU:s konkurrenslagar, samt för grovt tjänstefel. Enligt regeringsformen 1 kap. 9 § ska förvaltningsmyndigheter och andra som utför offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet respektera allas likhet inför lagen samt upprätthålla saklighet och opartiskhet. Det innebär i korthet att myndigheter inte får snedvrida konkurrensen eller skapa hinder för företag och individer. Att göra detta utgör allvarliga brott enligt lagstiftningen.

För att upprätthålla lag och ordning måste myndighetsanställda som missbrukar sin position avlägsnas från sina positioner. Detta är särskilt avgörande när det gäller högt uppsatta myndighetsanställda som sprider falska uttalanden som når en bred del av befolkningen. Sådana uttalanden från högt uppsatta myndighetsanställda kan ha en betydande negativ effekt på det företag som berörs och deras representanter. Därför är kraftiga juridiska åtgärder nödvändiga.

Brotten är inte ringa

Kärrdahls anställning som strateg inom Transportstyrelsen förstärker kopplingen till hans misstänkta brottsliga handlingar och gör dem mer påtagliga, vilket gör att de inte kan betraktas som ringa.

Flera juridiska experter bedömer hans uttalanden som grova och dessa utgör inte bara en potentiell väg till rättslig förföljelse för Kärrdahl, utan kan också orsaka betydande skada för Transportstyrelsens anseende som helhet.

Flera är föremål för rättsliga utredningar

Utöver Christofer Kärrdahl så har polismannen Lotta Mauritzson uttalat sig kraftigt negativt om brukarkort, vilket gjort att även hon är föremål för allvarliga överträdelser av förvaltningslagen och EU:s konkurrenslagar, samt för grovt tjänstefel.

Det förefaller som att många anställda inom myndigheterna har en felaktig uppfattning om deras roll i myndighetsutövningen. Ingen av dem ska förtala eller på något sätt störa den fria marknaden. De ska inte favorisera vissa produkter eller tjänster och heller inte förakta andra.

Det är av yttersta vikt att myndighetsanställda förblir neutrala, annars riskerar de att bli misstänkta för grova brott.

Vad är brukarkort?

Brukarkort kan beställas online och utgör ett avtal och en fullmakt som fastställer ansvarsfördelningen vid användning av lånade fordon. Denna handling gäller både för privatpersoner och företag/organisationer/kommuner. Vid utlåning är det ägaren av fordonet som bestämmer vilka villkor som ska regleras.

Ägaren av fordonet kan exempelvis:

  • avtala vem som betalar självrisk
  • avtal vem som betalar trängselskatt
  • avtal vem som betalar vägskatter
  • avtala vem som betalar parkeringsböter
  • avtala vem som betalar fordonsskatt
  • bestämma eventuella hyreskostnader
  • bevisning på vem som får framföra någon annans fordon