Skicka URL

Direktiv från myndigheter, organisationer och företag.

Adressändring på riktigt med Folkbokföringsgruppen

Källa: Folkbokföringsgruppen.se

Adressändring – så här blir du folkbokförd på rätt adress

Beställ adressändring här

Att meddela och informera svenska myndigheter, utländska myndigheter, företag, organisationer, föreningar och privatpersoner om att du är på väg eller har bytt adress är ett mycket viktigt steg i vårt samhälle. Hur ska man annars komma i kontakt med dig? Det är endast med en riktig adressändring som det går att säkerställa att man kan komma i kontakt med dig.

I en allt mer global värld är det även viktigt att myndigheter i andra länder också får reda på din nya adress och det är här Folkbokföringsgruppen nu hjälper till med även detta och inte bara med en adressändring inom Sverige. Din svenska adress kommer att vara tillgänglig till andra aktörer som önskar att komma i kontakt med dig.

Adressändring – vad du ska tänka på när du flyttar till en ny adress

  • Din flyttanmälan ska alltid registreras i den svenska folkbokföringen och det gör du genom att fylla i ett formulär online som sedan sammanställer dina uppgifter. Där efter behöver du skriva ut handlingen och skicka den till vår svenska folkbokföring.
  • Att registrera sin nya adress i folkbokföringsregistret är kostnadsfritt.
  • Om du anmäler i tid gäller din nya adress från och med din inflyttningsdag, om du överskrider tidsgränsen gäller adressen från och med anmälningsdagen.
  • Dina nya adressuppgifter förmedlas härifrån vidare till vissa centrala myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket och Centrala studiestödsnämnden.
  • Därtill får många företag, såsom större banker och försäkringsbolag dina nya uppgifter. Se ändå till att själv kontakta företag, organisationer och privatpersoner, för att meddela dem om din adressändring.
  • Köp tjänsten registrera din svenska adress i Europa registret för så att företag och myndigheter utanför Sverige kan komma i kontakt med dig.

Den svenska lagen om folkbokföring och varför det är viktigt med en adressändring

I Sverige har vi en folkbokföringslag – du ska vara folkbokförd där du bor. Tittar man närmare på detta så innebär det i praktiken där du har din dygnsvila alltså där du sover. Skulle man sova på flera än en plats får man göra en individuell bedömning om vart man anses bo någonstans. En sådan bedömning kan Skatteverket att själv komma att göra.

Varför är det oerhört viktigt att göra en adressändring?

Det är av mycket stor betydelse att du och övriga i samhället är folkbokförda på rätt adress – inte bara för att post ska komma fram till dig men också ur ett samhällsperspektiv med planering av hur samhället ska formas. Hur många nya bostäder som behövs, antalet skolor, äldreomsorg och mycket mer planeras utifrån människors folkbokföringsadress.

Se alltid till att din adressändring genomförs på korrekt sätt

Finns det tillfällen då jag inte behöver genomföra en adressändring?

Vid vissa tillfällen är det inte nödvändigt att göra en adressändring till Folkbokföringsgruppen. Sådana fall är exempelvis när du tillfälligt bor på en adress och ska flytta tillbaka till din gamla inom kort.

Men, om du tillfälligt bor på den nya adressen i mer än 6 månader så ska du givetvis meddela Folkbokföringsgruppen att du har en ny adress.

Försäkra dig om att all post också når fram till dig – många går miste om viktig post

Det är alltid viktigt att att beställa en full adressändring som täcker stora delar och då behöver du beställa tjänsten direkt från Folkbokföringsgruppen. Om du inte gör det kan post komma att gå förlorad.

Beställ adressändring här